Pin It

Υπογράφηκαν τα συμβόλαια για ανέγερση της Παιδικής Λέσχης του Δήμου Παραλιμνίου

 

Υπογράφηκε τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 στο Δημαρχείο Παραλιμνίου το συμβόλαιο του Έργου Ανέγερση της Παιδικής Λέσχης στο χώρο του Δ’ Δημοτικού Σχολείου.

Η Σύμβαση για την Ανέγερση Παιδικής Λέσχης στο χώρο του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Παραλιμνίου ανατέθηκε στον οικονομικό φορέα Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ για το ποσό των €2.033.000, πλέον Φ.Π.Α.

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ε.Ε. στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου και το Δήμο Παραλιμνίου.

Το κτήριο της Παιδικής Λέσχης Παραλιμνίου θα αποτελείται από διώροφη οικοδομή (Παιδική Λέσχη) και παιχνιδότοπο στην αυλή. Η Παιδική Λέσχη περιλαμβάνει προθάλαμο, αίθουσα εστίασης, 2 αίθουσες, γραφεία, αποθήκες, κουζίνα, χώρους υγιεινής και υπόστεγο χώρο στο ισόγειο καθώς και 5 αίθουσες, χώρους υγιεινής και αίθριο στον 1ο όροφο. Επίσης, περιλαμβάνει ράμπες για εύκολη πρόσβαση εντός της οικοδομής καθώς και ανελκυστήρα και κλιμακοστάσια για τις μετακινήσεις από το ισόγειο στον 1ο όροφο.  Το κτίριο έχει εμβαδόν 1550 τ.μ. και ο υπόστεγος χώρος 342 τ.μ.

Η Παιδική Λέσχη θα λειτουργεί από την 1.00 μ.μ μέχρι και τις 8.00 μ.μ., έτσι ώστε να προσφέρονται διάφορες δραστηριότητες στους μαθητές, καθημερινή μελέτη και σίτιση. Διαθέτει χωρητικότητα για 150 μαθητές, ηλικιών 6-13 ετών (Μαθητές Δημοτικού).

Η ομάδα μηχανικών κατά το στάδιο κατασκευής του έργου αποτελείται από:

  • Μηχανικός & Επιβλέπων Μηχανικός με ειδικότητα Αρχιτέκτονα: Ανδρέας Οικονόμου
  • Επιβλέπων Μηχανικός με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού: Λορέντζος Οικονόμου
  • Επιβλέπων Μηχανικός με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού: Γιώργος Ηλία
  • Επιβλέπων Μηχανικός με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού: Δημήτρης Λιοτατής
  • Επιμετρητής Ποσοτήτων: Χρήστος Κουππαρής

 

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το Έργο εμπίπτει στον Άξονα Πολιτικής 5 - «Απασχόληση, κοινωνική προστασία, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό» του Σχεδίου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), στην Συνιστώσα 5.2 «Αγορά εργασίας, κοινωνική ευημερία και ενσωμάτωση» και περιλαμβάνεται στις επενδύσεις που αφορούν την «Ανάπτυξη Κέντρων Φροντίδας σε Δήμους».

Σκοπός του Σχεδίου είναι η δημιουργία νέων δομών κοινωνικής φροντίδας ή η αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων δομών με τη δημιουργία επιπρόσθετων θέσεων, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το κράτος πρόνοιας και προωθώντας την κοινωνική ένταξη και ευημερία.

Ειδικότερα ο Άξονας Πολιτικής 5 επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο υφιστάμενο αλλά και μελλοντικό εργατικό δυναμικό, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις και στις τάσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, σύμφωνα με τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές της ανάγκες, περιλαμβανομένων αυτών που απορρέουν από την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις ευθυγραμμίζονται με τις σχετικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες. Ο άξονας περιλαμβάνει επίσης μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις ευθυγραμμίζονται με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες. Ο άξονας περιλαμβάνει επίσης μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς εργασίας που σχετίζονται με την ανάγκη διευκόλυνσης της εισόδου στην αγορά, ιδίως για γυναίκες με παιδιά, στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της προσιτής εκπαίδευσης και φροντίδας κατά την πρώιμη παιδική ηλικία και στη δημιουργία ενός δικτύου εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας. Στοχεύει επίσης στην αύξηση της απασχόλησης για τους νέους εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Το Έργο συγκαταλέγεται στην προτεραιότητα του Σχεδίου που αφορά την «Δημιουργία νέων ή αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων Πολυδύναμων Κέντρων για Παιδιά (δηλ. βρεφοπαιδοκομικών σταθμών και Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών για παιδιά ηλικίας 0-4 χρ. & 6-13 χρ.) καθώς και Κέντρων Φροντίδας Παιδιών (δηλ. βρεφοπαιδοκομικών σταθμών για τις ηλικίες 0-4χρ.)».

Στόχος είναι η ενίσχυση της διαθεσιμότητας ποιοτικών υποδομών φροντίδας και κοινωνικής ανάπτυξης παιδιών και κατ’ επέκταση η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων που έχουν τη φροντίδα παιδιών, συμβάλλοντας στην ισότητα των φύλων και στις ίσες ευκαιρίες για όλους.

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί τον πυρήνα του προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κρίση, με την επωνυμία Επόμενη Γενιά ΕΕ (Next Generation EU), το οποίο δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2020 με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στρατηγικός στόχος του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου αποτελεί «η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και του δυναμικού της χώρας για οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντικά βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία».  Με την υλοποίηση του Έργου θα επιτευχθεί η ανάδειξη της Κύπρου ως μια χώρα όπου το εκπαιδευτικό σύστημα και η ανάπτυξη εργατικού δυναμικού ευθυγραμμίζοντας της δεξιότητες που απαιτούνται για το μέλλον.

Δήμος Παραλιμνίου, 31 Ιουλίου 2023

 

paidikilesxi

Αρχείο

-> 2019

-> 2018

-> 2017

-> 2016

-> 2015

-> 2014

-> 2013

Scattered Clouds

21.83°C

Paralimni

Scattered Clouds
Humidity: 83%
Wind: SSW at 2.68 M/S

 

Οδηγίες για Παραλίμνι